ΚΕΘΕΑ

http://www.ektepn.gr http://www.ncadd.org/facts/defalc.html http://www.ncadi.samhsa.gov http://www.niaaa.nih.gov Παγκόσμος Οργανισμός Υγείας: http://www.who.int/topics/alcohol_drinking/en http://www.ncpgambling.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=3286 http://www.gablersanonymous.org http://www.masscompulsivegambling.org Υπουργ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγύης: http://www.yyka.gov.gr http://www.18ano.gr http://nifalioi.greekinfo.net Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού: http://www.ich.gr Πρόγραμμα Μέθεξις: http://www.psychothes.gr Συνήγορος του πολίτη: http://www.synigoros.gr Ευρωπαική Ένωση Βιβλιοθηκών και υπηρεσιών πληροφόρησης για το Αλκοόλ και τα Ναρκωτικά: http://www.elisad.eu EFTA: http://www.europeanfamilytherapy.eu

ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ

Το ΚΕΘΕΑ-ΑΛΦΑ είναι πρόγραμμα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), με έδρα την Αθήνα. Απευθύνεται σε άτομα άνω των 15 ετών και στα συγγενικά τους πρόσωπα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τις νόμιμες εξαρτήσεις, το αλκοόλ και τα τυχερά παιχνίδια.
Email