Στατιστικά ΚΕΘΕΑ-ΑΛΦΑ

Εάν θέλετε να δείτε το Προφίλ των ατόμων που προσήλθαν στο ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ το 2015 με αίτημα βοήθειας για την προβληματική κατανάλωση αλκοόλ, πατήστε εδώ.
Εάν θέλετε να δείτε το Προφίλ των ατόμων που προσήλθαν στο ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ το 2015 με αίτημα βοήθειας για τα τυχερά παιχνίδια, πατήστε εδώ.

Ευρωπαϊκές και παγκόσμιες πολιτικές για το αλκοόλ

Διαβάστε εδώ (στα Αγγλικά) το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για τους Νέους και την Επεισοδιακή Κατανάλωση Αλκοόλ (binge drinking) 2014-2016.

Διαβάστε εδώ (στα Αγγλικά) την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το Αλκοόλ (2006).

Διαβάστε εδώ (στα Αγγλικά) το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για τη μείωση της επιβλαβούς κατανάλωσης αλκοόλ του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (2012-2020).

Διαβάστε εδώ (στα Αγγλικά) την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Μείωση της Επιβλαβούς Κατανάλωσης Αλκοόλ του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (2010).

Διαβάστε εδώ (στα Αγγλικά) κάποια στατιστικά για την κατανάλωση αλκοόλ στην Ελλάδα και της επιπτώσεις της στην υγεία, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό υγείας (2010).

Το Τμήμα Έρευνας του ΚΕΘΕΑ-ΑΛΦΑ είναι υπεύθυνο για τη συστηματική συλλογή, την καταγραφή και την επεξεργασία του πληροφοριακού υλικού του θεραπευτικού προγράμματος, σύμφωνα με το σύστημα που εφαρμόζεται στο ΚΕΘΕΑ.

Τα ερευνητικά δεδομένα τα οποία σκιαγραφούν τα ατομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων που ζητούν βοήθεια από το πρόγραμμα, είναι υποστηρικτικά και συμπληρωματικά ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ-ΑΛΦΑ, συμβάλλουν στην ανατροφοδότηση του προγράμματος με στοιχεία που αφορούν την αποτελεσματικότητα της δράσης του και έχουν στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών του ώστε να ανταποκρίνονται όσο το δυνατόν περισσότερο στις σύγχρονες ανάγκες των ατόμων που ζητούν θεραπεία.

Κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των ερευνητικών προγραμμάτων εφαρμόζεται η ερευνητική δεοντολογία και ο Κώδικας Δεοντολογίας ΚΕ.Θ.Ε.Α. και διασφαλίζεται η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 


Επικοινωνία:

Τμήμα Έρευνας ΚΕΘΕΑ-ΑΛΦΑ

Χαρβούρη 1, Μετς 11636

Τηλ. 210- 9215776, 210-9237777

email: research@kethea-alfa.gr

ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ - Τμήμα Έρευνας

Το Τμήμα Έρευνας του ΚΕΘΕΑ-ΑΛΦΑ είναι υπεύθυνο για τη συστηματική συλλογή, την καταγραφή και την επεξεργασία του πληροφοριακού υλικού του θεραπευτικού προγράμματος, σύμφωνα με το σύστημα που εφαρμόζεται στο ΚΕΘΕΑ

Email