Στο ΚΕΘΕΑ-ΑΛΦΑ λειτουργεί το διοικητικό-οικονομικό  τμήμα  το οποίο λειτουργεί υποστηρικτικά στην ευρύτερη λειτουργία του ΚΕΘΕΑ-ΑΛΦΑ.

Μερικές από τις βασικές λειτουργίες του διοικητικό-οικονομικού τμήματος σχετίζονται:

  •  με την λογιστική υποστήριξη του προγράμματος ΚΕΘΕΑ-ΑΛΦΑ καλύπτοντας όλο το φάσμα των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων
  • με τη λειτουργικότητα του κτιρίου  ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες των ανθρώπων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
  • τη διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων εσωτερικών διαδικασιών του ΚΕΘΕΑ σύμφωνα με τις εσωτερικές εγκυκλίους
  • την διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας της τηλεφωνικής γραμμής 1114(τηλεφωνική βοήθεια για όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα εθισμού στον τζόγο) του ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ

Διοικητικό Οικονομικό Τμήμα

Το Διοικητικό-Οικονομικό Τμήμα λειτουργεί υποστηρικτικά στην ευρύτερη λειτουργία του ΚΕΘΕΑ-ΑΛΦΑ
Email