Θεραπεία

http://www.kethea-alfa.gr/?page_id=90

Απεξάρτηση από τα τυχερά παιχνίδια

Το Κέντρο Ψυχολογικής Απεξάρτησης από τα Τυχερά Παιχνίδια παρέχει ατομική συμβουλευτική, ομαδική θεραπεία (Ομάδες Ανωνύμων Αυτοθεραπευόμενων Τζογαδόρων), θεραπεία οικογένειας ή ζεύγους. Το πρόγραμμα στελεχώνεται από διεπιστημονική ομάδα (ψυχολόγοι, ψυχίατροι, κοινωνικοί λειτουργοί, οικογενειακοί θεραπευτές). Διαμορφώνεται ένα εξατομικευμένο πλάνο θεραπείας ανάλογα με τις ανάγκες του ενδιαφερόμενου, χωρίς να αποκοπεί το άτομο από το περιβάλλον του και τις δραστηριότητές του. Η παροχή των υπηρεσιών είναι δωρεάν, τηρείται το απόρρητο και προστατεύεται η ανωνυμία. Οι βασικοί στόχοι της ψυχολογικής θεραπείας είναι:

  • Καταγραφή, επεξεργασία και κατανόηση της πορείας του ατόμου προς την προβληματική ενασχόληση με τον τζόγο.
  • Στρατηγικές και μέθοδοι για τη μείωση της ενασχόλησης.
  • Ανάπτυξη κινήτρων για την αποχή από τον προβληματικό τζόγο.
  • Εκπαίδευση για την αντιμετώπιση καταστάσεων υψηλού ρίσκου.
  • Εκμάθηση μεθόδων επίλυσης προβλημάτων και διαχείρισης διαπροσωπικών σχέσεων.
  • Ομάδες Ανωνύμων Αυτοθεραπευόμενων Τζογαδόρων.
  • Θεραπεία οικογένειας ή θεραπεία ζεύγους.

Το χρονικό διάστημα παρακολούθησης είναι ανάλογο με τις ανάγκες του ενδιαφερόμενου (ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια) και κυμαίνεται από 4 έως 18 μήνες.

ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ

Το ΚΕΘΕΑ-ΑΛΦΑ είναι πρόγραμμα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), με έδρα την Αθήνα. Απευθύνεται σε άτομα άνω των 15 ετών και στα συγγενικά τους πρόσωπα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τις νόμιμες εξαρτήσεις, το αλκοόλ και τα τυχερά παιχνίδια

Email