Υποστήριξη Παιδιών και Εφήβων

Η λειτουργία των υποστηρικτικών-εμψυχωτικών ομάδων παιδιών και εφήβων βασίζεται στη φιλοσοφία των Alateen (οικογενειακές ομάδες 12 βημάτων).

Προϋπόθεση για την εθελοντική παρακολούθηση των ομάδων είναι η συμμετοχή ενός από τους δύο γονείς στο πρόγραμμα. Οι ηλικίες είναι έως 18 ετών

ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ

Το ΚΕΘΕΑ-ΑΛΦΑ είναι πρόγραμμα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), με έδρα την Αθήνα. Απευθύνεται σε άτομα άνω των 15 ετών και στα συγγενικά τους πρόσωπα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τις νόμιμες εξαρτήσεις, το αλκοόλ και τα τυχερά παιχνίδια.

Email